Ruka hadi Yaliyomo
AfroCave

Katiba

 1. Jedwali la Yaliyomo

 2. Utangulizi

 3. Sura ya Kwanza - Mamlaka ya Wananchi na Ukuu wa Katiba Hii

 4. Sura ya Pili - Jamhuri

 5. Sura ya Tatu - Uraia

 6. Sura ya Nne - Sheria ya Haki

 7. Sura ya Tano - Arthi na Mazingira

 8. Sura ya Sita - Uongozi na Maadili

 9. Sura ya Saba - Uwakilishi wa Watu

 10. Sura ya Nane - Bunge

 11. Sura ya Tisa - Mamlaka Kuu ya Serikali

 12. Sura ya Kumi - Mahakama

 13. Sura ya Kumi na Moja - Serikali ya Ugatuzi

 14. Sura ya Kumi na Mbili - Fedha za Umma

 15. Sura ya Kumi na Tatu - Huduma za Umma

 16. Sura ya Kumi na Nne - Usalama wa Kitaifa

 17. Sura ya Kumi na Tano - Tume na Afisi Huru

 18. Sura ya Kumi na Sita - Marekebisho ya Katiba Hii

 19. Sura ya Kumi na Saba - Masharti ya Jumla

 20. Sura ya Kumi na Nane - Masharti ya Mpito na Matokeo

 21. Mipangilio