Ruka hadi Yaliyomo
Shirika

Majukumu ya Bodi ya Usimamizi katika Shule za Kenya

Sheria ya Elimu ya Msingi inabainisha muundo na kazi za Bodi ya Usimamizi katika shule za Kenya.

Kunapaswa kuwepo na Bodi ya Usimamizi kwa kila–

 • shule ya umma ya msingi;
 • shule ya umma ya Sekondari;
 • kituo cha elimu cha umma cha watu wazima na wanaoendelea;
 • taasisi ya umma ya mafunzo ya maendeleo ya madhumuni mbalimbali; au
 • taasisi za umma za elimu ya msingi za kiwango cha kati.
Jedwali la YaliyomoOnyesha/Ficha

Majukumu ya Bodi ya Usimamizi katika Shule za Kenya

Majukumu ya Bodi ya Usimamizi katika Shule za Kenya ni–

 • kukuza maslahi ya taasisi (ya elimu) na kuhakikisha maendeleo yake;
 • Kukuza elimu bora kwa wanafunzi wote kwa kufuata viwango vilivyowekwa chini ya Sheria ya Elimu ya Msingi au sheria nyingine yoyote iliyoandikwa;
 • kuhakikisha utoaji wa vifaa vya kimwili vinavyofaa na vya kutosha kwa ajili ya taasisi;
 • kusimamia mambo ya taasisi kwa kufuata sheria na kanuni zinazosimamia usalama na afya kazini;
 • kushauri Bodi ya Elimu ya Kaunti kuhusu mahitaji ya wafanyikazi wa taasisi;
 • kuamua kesi za nidhamu ya wanafunzi na kutoa ripoti kwa Bodi ya Elimu ya Kaunti;
 • kuandaa ripoti ya kina ya muda kuhusu maeneo yote ya mamlaka yake na kuwasilisha ripoti hiyo kwa Bodi ya Elimu ya Kaunti;
 • kuwezesha na kuhakikisha utoaji wa mwongozo na ushauri kwa wanafunzi wote;
 • kutoa ustawi na kuzingatia haki za binadamu na kuhakikisha usalama wa wanafunzi, walimu na wafanyakazi wasio walimu katika taasisi;
 • kuhimiza utamaduni wa mazungumzo na utawala shirikishi wa kidemokrasia katika taasisi;
 • kukuza roho ya mshikamano, utangamano, amani, uvumilivu, ushirikishwaji, kuondoa matamshi ya chuki, na kuondoa ukabila katika taasisi;
 • kuhimiza wanafunzi, walimu na wafanyakazi wasio walimu na wengine, wazazi na jamii, na wadau wengine kutoa huduma za hiari kwa taasisi;
 • kuruhusu matumizi yanayofaa ya nyenzo za taasisi kwa madhumuni ya jumuiya, kijamii na mengine halali, kwa kuzingatia masharti yanayofaa na ya usawa kama itakavyoamua ikiwa ni pamoja na kutoza ada;
 • kusimamia rasilimali za taasisi;
 • kupokea, kukusanya na kutoa hesabu kwa fedha zozote zinazoingia kwenye taasisi;
 • kuajiri na kulipa idadi ya wafanyakazi wasio walimu kama inavyotakiwa na taasisi chini ya Sheria ya Elimu ya Msingi; na
 • kutekeleza kazi nyingine yoyote ili kuwezesha utekelezaji wa majukumu yake chini ya Sheria ya Elimu ya Msingi au sheria nyingine yoyote iliyoandikwa.

Muundo wa Bodi ya Usimamizi katika Shule za Kenya

Bodi ya Usimamizi katika Shule za Kenya inapaswa kuwa na wanachama wafuatao walioteuliwa na Bodi ya Elimu ya Kaunti–

 • watu sita waliochaguliwa kuwakilisha wazazi wa wanafunzi katika shule au jumuiya ya mtaa katika shule za sekondari za kaunti;
 • mtu mmoja aliyependekezwa na Bodi ya Elimu ya Kaunti;
 • mwakilishi mmoja wa waalimu katika shule aliyechaguliwa na walimu;
 • wawakilishi watatu wa wafadhili wa shule;
 • mtu mmoja kuwakilisha makundi yenye maslahi maalum katika jamii;
 • mtu mmoja kuwakilisha watu wenye mahitaji maalum;
 • mwakilishi wa baraza la wanafunzi ambaye atakuwa mwanachama mwanachama m’badala

The Board of Management may from time to time co-opt into its membership such persons as it is satisfied possess skills and experience to assist in the discharge of the Board’s functions.

Bodi ya Usimamizi inaweza mara kwa mara kuwateua wanachama wapya kwa mwaliko wa wanachama waliopo kama imeridhika kuwa wana ujuzi na uzoefu wa kusaidia katika utekelezaji wa majukumu ya Bodi.

Idadi ya wanachama wa Bodi ya Usimamizi watakaoteuliwa kama ilivyotajwa hapo juu isizidi watatu kwa wakati wowote na wanachama hao hawana haki ya kupiga kura katika mikutano ya Bodi.

Wanachama wa Bodi ya Usimamizi wanapaswa kumchagua mwenyekiti wao kutoka miongoni mwao. Hata hivyo, mwanachama aliyechaguliwa hapaswi kuwa mtu aliyeteuliwa kuwa mwakilishi wa walimu wa shule.

Bodi ya Elimu ya Kaunti inafaa kumteua Mwenyekiti wa Bodi ya Usimamizi wa shule za umma zinazofadhiliwa na mashirika ya kidini baada ya kushauriana na mfadhili.

Wanachama wa Bodi ya Usimamizi wa shule ya umma wanapaswa kumchagua Mwenyekiti wa Bodi katika mkutano wa kwanza.

Mfadhili wa kidini ambaye hatoi mchango na ushawishi mkubwa kwa shule au taasisi, kama inavyofafanuliwa katika Kifungu cha 2 cha Sheria ya Elimu ya Msingi, hapaswi kushauriwa wakati wa kuteua mwenyekiti wa Bodi ya Usimamizi ya shule au taasisi hiyo.

Kwa maelezo zaidi kuhusu Bodi ya Usimamizi katika Shule za Kenya, tazama Sheria ya Elimu ya Msingi.