Ruka hadi Yaliyomo
AfroCave

Jukumu la Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji nchini Kenya

 • Mwandishi Gĩthĩnji
 • Imechapishwa:

Sheria ya Maji inabainisha jukumu la Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji nchini Kenya. Sheria ya Maji pia inaanzisha Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji kama taasisi ya kufadhili.

Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji ni asasi shirikishi iliyo na msururu wa urithi na muhuri wake na inapaswa kuwa na mamlaka–

 • kwa jina lake la kiushirika, kushtaki na kushtakiwa, na
 • katika kutekeleza mamlaka na kazi zake, kufanya na kuruhusu mambo yote ambayo yanaweza kufanywa kihalali au kuruhusiwa na asasi shirikishi katika kuendeleza malengo yake.
Jedwali la YaliyomoOnyesha/Ficha

Jukumu la Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji

Jukumu la Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji nchini Kenya ni–

 • kutoa ruzuku za masharti na zisizo na masharti kwa kaunti, pamoja na Hazina ya Usawazishaji;
 • kusaidia katika kufadhili uendelezaji na usimamizi wa huduma za maji katika maeneo yaliyotengwa au eneo lolote ambalo Bodi ya Wadhamini (tazama hapo chini) inaona kuwa halijahudumiwa, ikiwa ni pamoja na–
  • mipango ya ngazi ya jamii kwa ajili ya usimamizi endelevu wa rasilimali za maji;
  • maendeleo ya huduma za maji katika maeneo ya vijijini ambayo hayana uwezo wa kibiashara kwa utoaji wa huduma za maji kwa wenye leseni;
  • uendelezaji wa huduma za maji katika maeneo duni ya mijini ambayo hayahudumiwi; na
  • shughuli za utafiti kuhusu usimamizi na huduma za rasilimali za maji, maji taka na usafi wa mazingira.

Bodi ya Wadhamini ya Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji

Bodi ya Wadhamini, inayoundwa mara kwa mara na kushika madaraka chini ya hati ya dhamana inayotolewa na Waziri anayehusika na masuala ya maji, inapaswa kuelekeza utekelezaji na utendaji wa majukumu na kazi za Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji.

Bodi ya Wadhamini inapaswa kuwa na mwenyekiti na wanachama wengine sita walioajiriwa kwa mujibu wa Jedwali la Kwanza la Sheria ya Maji.

Kazi za Bodi ya Wadhamini

Mamlaka na majukumu ya Bodi ya Wadhamini ya Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji yanapaswa kuwa–

 • (a) kusimamia rasilimali za Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji;
 • (b) kuhamasisha rasilimali za ziada kwa ajili ya Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji;
 • (c) kuunda na kutekeleza kanuni na taratibu kwa kushauriana na serikali ya kitaifa na serikali za kaunti kwa ajili ya kufadhili miradi, ikijumuisha utendakazi na ufanisi wa fedha;
 • (d) kutekeleza hatua za kuhakikisha ugawanaji wa rasilimali kwa ufanisi na usawa wa Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji, ikitoa kipaumbele kwa mgao wa rasilimali katika–
  • (i) maeneo ya vijijini na mijini yenye upatikanaji wa chini ya wastani wa huduma muhimu za maji; na
  • (ii) maeneo ya vijijini ambayo yako katika hatari ya kuharibika au kupungua kwa rasilimali za maji;
 • (e) kufuatilia utekelezaji wa miradi;
 • (f) kudumisha na kutoa taarifa kwa umma kuhusu miradi iliyofadhiliwa na athari za miradi hiyo;
 • (g) kupokea ruzuku kwa ajili ya kukopesha watoa huduma za maji, kaunti, na mipango ya jamii iliyosajiliwa kuelekea huduma za maji na miradi ya usimamizi wa rasilimali za maji kwa maeneo ambayo hayajahudumiwa na maskini wa mijini;
 • (h) kuanzisha na kusimamia fedha tanzu kama itakavyohitajika kwa ufadhili endelevu wa huduma za maji na usimamizi wa rasilimali za maji; na
 • (i) kuendeleza mipango ya motisha kwa ajili ya kusimamia rasilimali za maji, ikiwa ni pamoja na usimamizi wa maafa, kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi, na kukabiliana na hali hiyo, kwa ushirikiano na taasisi husika.

Wale wanapaswa kuzingati masharti ya kifungu kidogo cha (g) hapo juu ni watoa huduma za maji tu, kaunti, na miradi ya jamii iliyosajiliwa ambayo inaweza kumudu kulipa Fedha za Udhamini za Sekta ya Maji zilizokuzwa, na faida zake kutumika kufadhili huduma za maji na miradi ya usimamizi wa rasilimali za maji kwa maeneo ambayo hayajahudumiwa pamoja na maskini wa mijini.

Bodi ya Wadhamini ya Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji inapaswa, kufuatia mashauriano ya umma, kutangaza kwenye gazeti la serikali vigezo vya kufuzu kwa ufadhili kutoka kwa Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji, kwa kuzingatia masuala ya usawa, na inaweza kupitia vigezo vya kufuzu mara kwa mara baada ya mashauriano ya umma.

Kwa habari zaidi kuhusu Hazina ya Dhamana ya Sekta ya Maji, angalia Sheria ya Maji au tembelea tovuti yao.

Makala Zaidi