Ruka hadi Yaliyomo
AfroCave

Mafao ya Kustaafu kwa Naibu Rais nchini Kenya

 • Mwandishi Gĩthĩnji
 • Imesasishwa:

Sheria ya Mafao ya Kustaafu (kwa Naibu Rais na Maafisa wa Serikali Walioteuliwa) inaeleza mafao ya kustaafu kwa Naibu Rais nchini Kenya. Mafao hayo pia yanamhusu Makamu wa Rais mstaafu.

Naibu Rais mstaafu au Makamu wa Rais mstaafu anapaswa, wakati wa uhai wake, kupokea manufaa yafuatayo–

 • pensheni ya kila mwezi sawa na asilimia themanini ya mshahara wa mwezi wa Naibu Rais au mshahara wa mwisho wa mwezi wa Makamu wa Rais mstaafu akiwa madarakani;
 • malipo ya mkupuo baada ya kustaafu, yanayokokotolewa kama kiasi sawa na mshahara wa mwaka mmoja unaolipwa kwa kila muhula unaotumika ofisini;
 • magari mawili ya saluni yenye uwezo wa injini usiozidi 2000 cc, ambayo yanapaswa kubadilishwa mara moja kila baada ya miaka minne;
 • gari moja la magurudumu manne lenye uwezo wa injini usiozidi 3000cc, ambalo linapaswa kubadilishwa mara moja kila baada ya miaka minne;
 • posho ya mafuta sawa na asilimia kumi na tano ya mshahara wa sasa wa kila mwezi wa mwenye ofisi ya Naibu Rais;
 • bima kamili ya matibabu na hospitali, inayotoa matibabu ya ndani na nje ya nchi, na kampuni ya bima yenye sifa nzuri kwa Naibu Rais au Makamu wa Rais mstaafu na wenzi wao;
 • mafao ya ziada yaliyoainishwa katika Jedwali la Tatu la Sheria ya Mafao ya Kustaafu (lwa Naibu Rais na Maafisa wa Serikali Wateule) kama ifuatavyo–
  • madereva wawili;
  • msaidizi mmoja wa kibinafsi;
  • mhasibu mmoja;
  • katibu mmoja;
  • watunza nyumba wawili;
  • wafanyakazi wawili waandamizi wa usaidizi;
  • wapishi wawili;
  • watunzaji wawili wa bustani;
  • wasafishaji wawili;
  • walinzi walio na silaha wanaopatikana baada ya ombi la Naibu Rais au Makamu wa Rais mstaafu;
  • pasipoti za kidiplomasia za Naibu Rais au Makamu wa Rais mstaafu na wenzi wao;
  • ofisi na vifaa vya ofisi;
  • gharama za matengenezo ya magari yaliyotolewa kwa mujibu wa Sheria ya Mafao ya Kustaafu (kwa Naibu Rais na Maafisa wa Serikali Walioteuliwa);
  • ufikiaji wa V.I.P. Lounge II katika viwanja vya ndege vyote ndani ya Kenya.

Kwa maelezo zaidi kuhusu mafao ya kustaafu ya Naibu Rais nchini Kenya, angalia Sheria ya Mafao ya Kustaafu (kwa Naibu Rais na Maafisa Walioteuliwa).

Makala Zaidi