Ruka hadi Yaliyomo
AfroCave

Bajeti

Deni la Umma Nchini Kenya

  • Mwandishi Gĩthĩnji
  • Imesasishwa:

Deni la umma linarejelea pesa ambazo serikali inadaiwa na wakopeshaji au wadai. Inajumuisha deni la pesa zilizokopwa ndani ya nchi na deni la pesa zilizokopwa kutoka nje ya nchi.

Soma Zaidi Kuhusu Deni la Umma Nchini Kenya

Hazina ya Mahakama nchini Kenya ni Nini?

  • Mwandishi Gĩthĩnji
  • Imechapishwa:

Madhumuni ya Hazina ya Mahakama nchini Kenya ni kugharamia usimamizi wa Mahakama na majukumu mengine kama itakavyokuwa muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya Mahakama.. Kifungu…

Soma Zaidi Kuhusu Hazina ya Mahakama nchini Kenya ni Nini?

Tofauti ya Bili za Hazina na Hati Fungani za Hazina

  • Mwandishi Gĩthĩnji
  • Imesasishwa:

Tofauti kuu kati ya Bili za Hazina na Hati Fungani za Hazina nchini Kenya ni urefu wa ukomavu. Bili za Hazina ni uwekezaji salama, wa muda mfupi wa mwaka mmoja au chini ya hapo na…

Soma Zaidi Kuhusu Tofauti ya Bili za Hazina na Hati Fungani za Hazina

Aina za Bajeti za Serikali nchini Kenya

  • Mwandishi Gĩthĩnji
  • Imesasishwa:

Aina tatu za bajeti za serikali nchini Kenya ni bajeti ya nakisi, bajeti ya ziada na bajeti yenye uwiano. Bajeti ni waraka unaoweka wazi mapendekezo ya mapato, matumizi na…

Soma Zaidi Kuhusu Aina za Bajeti za Serikali nchini Kenya