Ruka hadi Yaliyomo
AfroCave

Hazina ya Mahakama nchini Kenya ni Nini?

 • Mwandishi Gĩthĩnji
 • Imesasishwa:

Madhumuni ya Hazina ya Mahakama nchini Kenya ni kugharamia usimamizi wa Mahakama na majukumu mengine kama itakavyokuwa muhimu katika utekelezaji wa majukumu ya Mahakama.

Kifungu cha 173 cha Katiba kilianzisha Hazina ya Mahakama nchini Kenya. Msajili Mkuu wa Mahakama ndiye anayepaswa kusimamia Hazina hiyo.

Kila mwaka wa fedha, Msajili Mkuu anafaa kuandaa makadirio ya matumizi ya fedha ya mwaka unaofuata na kuyawasilisha kwenye Bunge kwa ajili ya kuidhinishwa.

Baada ya kuidhinishwa na Bunge, matumizi ya Mahakama yanapaswa kuwa malipo ya Mfuko wa Jumla na fedha hizo zilipwe moja kwa moja kwenye Hazina ya Mahakama.

Bunge linafaa kutunga sheria ili kutoa udhibiti wa Hazina ya Mahakama nchini Kenya. Sheria hii ni Sheria ya Hazina ya Mahakama.

Msajili Mkuu, aliyeteuliwa chini ya Ibara ya 161 (2)(c) ya Katiba, ndiye msimamizi mkuu na afisa mhasibu wa Mahakama.

Jedwali la YaliyomoOnyesha/Ficha

Madhumuni ya Hazina ya Mahakama nchini Kenya

Madhumuni ya Hazina ya Mahakama nchini Kenya ni kama yafuatayo–

 • kulinda uhuru wa kifedha na kiutendaji wa Mahakama;
 • kuhakikisha uwajibikaji kwa fedha zinazotolewa kwa Mahakama; na
 • kuhakikisha kuwa Mahakama ina rasilimali za kutosha kwa ajili ya kazi zake.

Vyanzo vya Hazina ya Mahakama nchini Kenya

Vyanzo vya Hazina ya Mahakama nchini Kenya ni kama vifuatavyo–

 • pesa ambazo Bunge linaweza kutenga kutoka kwa Mfuko wa Jumla;
 • ruzuku yoyote, zawadi, michango au wasia;
 • pesa kama vile Mahakama inaweza kutenga kwa madhumuni hayo kutoka kwa uwekezaji, ada au ushuru ambao Mahakama inasimamia; na
 • pesa zinazoingia kwa Mahakama, au fedha ambazo Mahakama inapokea kutoka kwa chanzo kingine chochote.

Matumizi ya Hazina ya Mahakama

Mahakama inapaswa kutumia Hazina ya Mahakama–

 • kulipia gharama za kiutawala za Mahakama;
 • Kupata na kutunza majengo, viwanja na mali nyinginezo za Mahakama; na
 • kwa madhumuni mengine yoyote Katiba au sheria nyingine yoyote iliyoandikwa inatoa.

Mapato yote, akiba na malimbikizo ya Hazina ya Mahakama na salio la Hazina kila mwisho wa mwaka wa fedha yanafaa yabaki kwenye Hazina na kutumika kwa mujibu wa Katiba na Sheria ya Hazina ya Mahakama.

Msajili Mkuu anapaswa kufungua na kutunza akaunti za benki kama inavyohitajika ili kusimamia Hazina ya Mahakama kwa ufanisi.

Ndani ya miezi mitatu kuanzia mwisho wa kila mwaka wa fedha, Msajili Mkuu anapaswa kuwasilisha kwa Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali, hesabu za Hazina ya Mahakama kwa ajili ya ukaguzi na ripoti kwa mujibu wa Sheria ya Ukaguzi wa Umma.

Kwa maelezo zaidi kuhusu Hazina ya Mahakama nchini Kenya, angalia Sheria ya Hazina ya Mahakama.

Makala Zaidi