Ruka hadi Yaliyomo
AfroCave

Mafao ya Kustaafu kwa Rais nchini Kenya

 • Mwandishi Gĩthĩnji
 • Imesasishwa:

Kila rais mstaafu ana haki ya kupokea mafao ya kustaafu kwa mujibu wa Sheria ya Mafao ya Kustaafu ya Rais.

“Rais mstaafu” maana yake ni mtu ambaye, baada ya kushika wadhifa wa Rais, ameacha kushika wadhifa huo kwa njia iliyotajwa katika Katiba.

Mafao ya kustaafu kwa rais nchini Kenya ni pamoja na pensheni na marupurupu mengine.

Jedwali la YaliyomoOnyesha/Ficha

Mafao ya Kustaafu kwa Rais

Kwa mujibu wa Sheria ya Mafao ya Kustaafu ya Rais, watu wanaostahiki mafao yaliyotolewa na Sheria hiyo wanapaswa kuwa–

 • Rais mstaafu; au
 • baada ya kifo cha Rais mstaafu, mwenzi wake aliyesalia; au
 • mwenzi aliye hai wa Rais anayefariki dunia akiwa madarakani.

Yafuatayo ni mafao ya rais mstaafu nchini Kenya–

1. Malipo ya mkupuo

Rais mstaafu anapaswa, wakati wa uhai wake, kuwa na haki ya malipo ya mkupuo baada ya kustaafu, yatakayohesabiwa kama kiasi sawa na mshahara wa mwaka mmoja kwa kila muhula anaotumikia kama Rais.

2. Pensheni ya kila mwezi

Rais mstaafu anapaswa, wakati wa uhai wake, kuwa na haki ya kupata pensheni ya kila mwezi sawa na asilimia themanini ya mshahara wa kila mwezi anaolipwa Rais kwa sasa.

3. Posho ya burudani

Rais mstaafu anapaswa, katika maisha yake yote, kuwa na haki ya kupata posho ya burudani sawa na asilimia kumi na tano ya mshahara wa kila mwezi anaolipwa Rais anayehudumu.

4. Posho ya nyumba

Rais mstaafu anapaswa, wakati wa uhai wake, kuwa na haki ya kupata posho ya nyumba sawa na asilimia ishirini na tatu ya mshahara wa kila mwezi anaolipwa Rais anayehudumu kwa sasa ili kuhudumia makazi ya mijini na vijijini.

5. Nafasi ya ofisi inayofaa

Wakati wa uhai wake, Rais mstaafu anapaswa kuwa na nafasi ya ofisi inayostahiki, isiyozidi mita za mraba elfu moja, pamoja na samani, vifuasi, mashine za ofisi, na vifaa vya ofisi vinavyostahili kutolewa na kutunzwa na Serikali.

6. Magari mawili mapya

Rais mstaafu anapaswa, katika maisha yake yote, kuwa na haki ya kupata magari mawili mapya ya chaguo lake, yanayoweza kubadilishwa kila baada ya miaka mitatu, kila gari likiwa na uwezo wa injini usiozidi sentimeta za ujazo elfu tatu.

7. Magari mawili ya magurudumu manne

Rais mstaafu anapaswa, katika maisha yake yote, kuwa na haki ya kupata magari mawili ya magurudumu manne ya chaguo lake, yanayoweza kubadilishwa kila baada ya miaka mitatu, kila gari likiwa na uwezo wa injini wa angalau sentimeta elfu tatu na mia nne za ujazo.

8. Posho ya mafuta

Rais mstaafu anapaswa, katika maisha yake yote, kuwa na haki ya kupata posho ya mafuta sawa na asilimia kumi na tano ya mshahara wa kila mwezi anaolipwa Rais anayehudumu.

9. Posho ya umeme, maji na simu

Rais mstaafu anapaswa, wakati wa uhai wake, kustahiki posho sawa na asilimia ishirini na tatu ya mshahara wa kila mwezi anaolipwa Rais anayehudumu kwa ajili ya huduma za umeme, maji na simu.

10. Bima kamili ya matibabu na hospitali

Wakati wa uhai wake, Rais mstaafu anapaswa kuwa na haki ya kupata bima kamili ya matibabu na hospitali, inayotoa matibabu ya ndani na nje ya nchi, pamoja na kampuni ya bima inayotambulika kwa Rais mstaafu, mke wa Rais na watoto wa Rais walio chini ya umri wa miaka kumi na minane.

11. Faida za ziada

Rais mstaafu anapaswa, wakati wa uhai wake, kuwa na haki ya kupata mafao yafuatayo ya ziada yaliyoainishwa katika Ratiba ya Sheria ya Mafao ya Kustaafu ya Rais–

 • (a) Wasaidizi wawili wa kibinafsi;
 • (b) makatibu wanne;
 • (c) Wajumbe wanne;
 • (d) madereva wanne;
 • (e)
  • (i) idadi ya walinzi kwa ajili ya matumizi ya kibinafsi na kitengo cha kusindikiza kama inavyoweza kuthibitishwa mara kwa mara na Waziri mwenye dhamana ya usalama wa taifa kwa kushauriana na Rais mstaafu;
  • (ii) usalama wa kutosha katika makazi ya Rais mstaafu mijini na vijijini kama inavyoweza kuthibitishwa mara kwa mara na Waziri mwenye dhamana ya usalama wa taifa kwa kushauriana na Rais mstaafu.
 • (f) wapishi wanne;
 • (g) watunza nyumba wanne;
 • (h) watunza bustani wanne;
 • (i) wafuaji wanne;
 • (j) wasafishaji wanne wa nyumba;
 • (k) matengenezo ya ofisi;
 • (l) gharama za matengenezo ya magari;
 • (m) pasipoti ya kidiplomasia ya Rais na mwenzi wake;
 • (n) usafiri wa ndani;
 • (o) posho ya usafiri wa kimataifa ya hadi safari nne kwa mwaka zisizozidi wiki mbili kila moja; na
 • (p) ufikiaji wa mapumziko ya watu muhimu sana (V.I.P) katika viwanja vya ndege vyote ndani ya Kenya.

12. Mazishi ya serikali

Baada ya kifo chake, Rais mstaafu anapaswa kupokea mazishi ya Serikali.

Kwa maelezo zaidi kuhusu mafao ya kustaafu ya Rais nchini Kenya, angalia Sheria ya Mafao ya Kustaafu ya Rais.

Makala Zaidi