Ruka hadi Yaliyomo
AfroCave

Mshahara wa Naibu Gavana wa Kaunti nchini Kenya

 • Mwandishi Gĩthĩnji
 • Imesasishwa:

Tume ya Mishahara na Marupurupu huweka viwango na kudhibiti mishahara na marupurupu ya Naibu Gavana wa Kaunti nchini Kenya

Kifungu cha 230 (4) (a) cha Katiba ya Kenya kinawezesha Tume ya Mishahara na Marupurupu kuweka viwango na kudhibiti mishahara na marupurupu ya maafisa wote wa serikali katika serikali ya Kitaifa na Serikali za Kaunti.

Tume ya Mishahara na Marupurupu hufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa mishahara ya maafisa wa Serikali, wakiwemo MaNaibu Gavana wa Kaunti. Mzunguko wa Tatu wa Mapitio ya Malipo na Manufaa ambao unashughulikia Miaka ya Fedha ya 2021/2022 hadi 2024/2025 ndio msingi wa mshahara na marupurupu ya sasa ya Naibu Gavana wa Kaunti.

Jedwali la YaliyomoOnyesha/Ficha

Mshahara wa Naibu Gavana wa Kaunti nchini Kenya

Mshahara wa Naibu Gavana wa Kaunti nchini Kenya katika mwaka wa kifedha wa 2023/2024 ni mshahara wa jumla wa Shilingi 652,742, ambao unajumuisha mshahara wa msingi wa Shilingi 391,645, marupurupu ya ziada katika mfumo wa posho ya nyumba ya Shilingi 100,000 na posho rasmi ya kusafiri, na marekebisho ya soko ya mishahara ya Shilingi 161,097.

Mwaka wa fedha wa 2023/2024 unaanza tarehe 1 Julai 2023 hadi tarehe 30 Juni 2024.

Mshahara wa Naibu Gavana wa Kaunti nchini Kenya katika mwaka wa fedha wa 2024/2025 ni mshahara wa jumla wa Shilingi 684,233, ambao unajumuisha mshahara wa msingi wa Shilingi 410,540, marupurupu ya ziada katika mfumo wa posho ya nyumba ya Shilingi 100,000 na posho rasmi ya kusafiri, na marekebisho ya soko ya mishahara ya Shilingi 173,693 .

Mwaka wa fedha wa 2024/2025 unaanza tarehe 1 Julai 2024 hadi tarehe 30 Juni 2025.

Marekebisho ya Soko la Mshahara ni marekebisho ya mishahara ambayo huzingatia nafasi ya soko la mshahara. Hiyo ni, kulipa kwa kiwango kinacholingana na wastani wa mshahara wa soko kwa kazi maalum.

Manufaa mengine kwa Naibu Gavana wa Kaunti

Naibu Gavana wa Kaunti pia ana haki ya kupata manufaa zaidi kama ifuatavyo–

 • Gari Rasmi - gari rasmi la uwezo wa injini usiozidi 3000 cc;
 • Faida ya Matibabu - malipo ya kila mwaka ya matibabu kwa Naibu Gavana wa Kaunti, mwenzi wao (mmoja) na hadi watoto wanne walio chini ya miaka ishirini na mitano ambao wanategemea kikamilifu Naibu Gavana wa Kaunti, kama ifuatavyo–
  • Mgonjwa wa kulazwa: Shilingi milioni 10;
  • Mgonjwa wa nje: Shilingi 300,000;
  • Uzazi: Shilingi 150,000;
  • Meno: Shilingi 75,000;
  • Macho: Shilingi 75,000.
 • Faida ya Kustaafu - chaguo mbili za mafao ya kustaafu, pensheni au takrima, kama ifuatavyo–
  • takrima ya huduma sawa na 31% ya mapato ya kila mwaka ya pensheni kwa kipindi cha huduma; au
  • ambapo mpango wa pensheni umeanzishwa kwa Naibu Gavana wa Kaunti, Tume ya Mishahara na Marupurupu itapitia na kuweka kiwango cha mchango wa mwajiri kwa mpango huo na marupurupu mengine yoyote ya kifedha ya kustaafu.
   kumbuka: Kwa muda unaolingana, Naibu Gavana wa Kaunti hatapokea malipo ya uzeeni na malipo ya takrima kutoka kwa shirika moja la umma.
   Kwa madhumuni ya takrima na pensheni, malipo ya pensheni yatatokana na mshahara wa msingi wa kila mwezi kama ilivyowekwa na Tume ya Mishahara na Marupurupu.
 • Bima ya Maisha ya Kundi - Naibu Gavana wa Kaunti atalipwa kwa thamani inayolingana na mara tatu ya mishahara ya kila mwaka ya pensheni.
 • Ajali ya Kibinafsi ya Kikundi - Naibu Gavana wa Kaunti atagharamiwa kwa thamani inayolingana na mara tatu ya mishahara ya kila mwaka ya pensheni na marupurupu mengine kama yanavyostahiki chini ya malipo ya Ajali ya Kibinafsi ya Kundi.
 • Mkopo wa Gari na Manufaa ya Rehani - Naibu Gavana wa Kaunti atapokea mkopo wa gari wa hadi Shilingi milioni 10 na rehani ya hadi Shilingi milioni 40.
  • kiwango cha riba kinachotumika kitakuwa asilimia 3 kwa mwaka kwa muda wa mkopo.
  • muda wa mpango (wa mkopo) utakuwa usiozidi miaka ishirini (20) kwa miradi ya Rehani na miaka mitano (5) kwa Mkopo wa Gari.
  • Hazina ya Kaunti itasimamia mipango ya Mkopo wa Gari na Rehani katikati mwa kanuni zilizopo ili kudhibiti mipango hiyo, na kutegemea upatikanaji wa pesa.
 • Posho ya Kujikimu ya Kila Siku kwa safari za ndani na nje - inayolipwa kwa Naibu Gavana wa Kaunti kulingana na viwango vinavyokaguliwa na kuwekwa na Tume ya Mishahara na Marupurupu mara kwa mara.
 • Muda wa maongezi - utakaolipwa kwa kiwango cha hadi Shilingi 15,000.
 • Makazi Rasmi - Serikali ya Kaunti itampa Naibu Gavana wa Kaunti makao rasmi, ikijumuisha huduma za nyumbani na wahudumu husika. Makazi rasmi yatakuwa ni jengo halisi au nyumba inayomilikiwa na serikali. Faida haitatumika kama m’badala wa pesa taslimu badala ya makazi rasmi.
 • Usalama - unaotolewa kama inavyoshauriwa na Inspekta-Mkuu wa Huduma za Polisi na hauatumika kama m’badala wa pesa taslimu.
 • Posho ya Likizo ya Mwaka - itakayolipwa kwa Shilingi 50,000 kwa mwaka. Siku za likizo hazitatumika kama m’badala wa pesa taslimu.

Mishahara na marupurupu yoyote ambayo hayajatajwa hapa hayalipwi isipokuwa kama yatakapowekwa na Tume ya Mishahara na Marupurupu.

Makala Zaidi