Ruka hadi Yaliyomo
AfroCave

Ofisi ya Kamishna wa Ulinzi wa Data nchini Kenya

 • Mwandishi Gĩthĩnji
 • Imesasishwa:

Sheria ya Kulinda Data ilianzisha Ofisi ya Kamishna wa Ulinzi wa Data nchini Kenya. Ofisi hii ni Ofisi ya Umma chini ya Kifungu cha 260 (q) cha Katiba.

Ofisi hiyo inapaswa kujumuisha Kamishna wa Ulinzi wa Data kama afisa wake mkuu na mhasibu na wafanyikazi wengine walioteuliwa na Kamishna wa Ulinzi wa Data.

Ofisi ya Kamishna wa Ulinzi wa Data nchini Kenya ni asasi shirikishi iliyo na msururu wa urithi na muhuri wake na inapaswa, kwa jina lake la kiushirika, kuwa na mamlaka ya–

 • kushitaki na kushtakiwa;
 • kuchukua, kununua au vinginevyo kupata, kushikilia, kutoza au kutupa mali inayohamishika na isiyohamishika;
 • kuingia katika mikataba; na
 • kufanya vitendo vingine vya kisheria vinavyohitajika kwa utendaji mzuri wa kazi za Ofisi hiyo.

Ofisi hiyo inapaswa kuhakikisha upatikanaji unaofaa wa huduma zake katika maeneo yote ya Jamhuri.

Kamishna wa Ulinzi wa Data anapaswa kuunda kurugenzi kama itakavyohitajika kwa ajili ya utekelezaji bora wa kazi za Ofisi hiyo kwa kushauriana na Waziri (anayehusika na masuala yanayohusiana na habari, mawasiliano na teknolojia).

Jedwali la YaliyomoOnyesha/Ficha

Kazi za Ofisi ya Kamishna wa Ulinzi wa Data

Majukumu ya Ofisi ya Kamishna wa Ulinzi wa Data nchini Kenya yanafaa kuwa–

 • kusimamia utekelezaji na kuwajibika kwa utekelezaji wa Sheria ya Ulinzi wa Data;
 • kuanzisha na kudumisha orodha ya vidhibiti vya data na wasindikaji wa data;
 • kutumia uangalizi kwenye shughuli za kuchakata data, ama kwa mwendo wake mwenyewe au kwa ombi la mtu wa asili anayetambuliwa au anayetambulika ambaye ndiye anayehusika na data ya kibinafsi na kuthibitisha ikiwa uchakataji wa data unafuata Sheria ya Ulinzi wa Data;
 • kukuza udhibiti wa kibinafsi kati ya vidhibiti vya data na wasindikaji wa data;
 • kufanya tathmini, kwa hiari yake mwenyewe au kwa ombi la shirika la kibinafsi au la umma, ili kuhakikisha kama habari inachakatwa kulingana na masharti ya Sheria ya Ulinzi wa Data au sheria nyingine yoyote inayofaa;
 • kupokea na kuchunguza malalamiko yoyote ya mtu yeyote juu ya ukiukaji wa haki chini ya Sheria ya Ulinzi wa Data;
 • kuchukua hatua kama inavyohitajika ili kuleta masharti ya Sheria ya Ulinzi wa Data kwa ujuzi wa umma kwa ujumla;
 • kufanya ukaguzi wa mashirika ya umma na ya kibinafsi ili kutathmini usindikaji wa data ya kibinafsi;
 • kukuza ushirikiano wa kimataifa katika masuala yanayohusiana na ulinzi wa data na kuhakikisha kwamba nchi inafuata wajibu wa ulinzi wa data chini ya mikataba na makubaliano ya kimataifa;
 • kuchunguza ubunifu katika utunzaji wa data ya kibinafsi na kuhakikisha kuwa hazina tishio kubwa kwa faragha ya mtu binafsi au kuwa na athari zozote mbaya; na
 • kutekeleza majukumu mengine kama sheria nyingine yoyote inavyoweza kuagiza au inapobidi ili kukuza lengo la Sheria ya Ulinzi wa Data.

Ofisi ya Kamishna wa Ulinzi wa Data inaweza kushirikiana na vyombo vya usalama wa taifa katika kutekeleza majukumu yake.

Kamishna wa Ulinzi wa Data anapaswa kutenda kwa kujitegemea anapotumia mamlaka na kutekeleza majukumu chini ya Sheria ya Ulinzi wa Data.

Mamlaka ya Ofisi ya Kamishna wa Ulinzi wa Data

Mmlaka ya Ofisi ya Kamishna wa Ulinzi wa Data nchini Kenya ni–

 • kufanya uchunguzi kwa hiari yake mwenyewe au kwa msingi wa malalamiko yaliyotolewa na mtu wa asili anayetambuliwa au anayetambulika ambaye ndiye anayehusika na data ya kibinafsi au mtu wa tatu;
 • kupata usaidizi wa kitaalamu na ushauri kutoka kwa watu au mashirika ndani au nje ya utumishi wa umma kama inavyoonekana inafaa;
 • kuwezesha upatanisho, upatanishi na mazungumzo juu ya mizozo inayotokana na Sheria ya Ulinzi wa Data;
 • kutoa wito kwa shahidi kwa uchunguzi;
 • kuhitaji mtu yeyote ambaye yuko chini ya Sheria ya Ulinzi wa Data kutoa maelezo, habari na usaidizi ana kwa ana na kwa kuandika;
 • kutoza faini za usimamizi kwa kushindwa kutii Sheria ya Ulinzi wa Data;
 • kufanya shughuli yoyote muhimu kwa ajili ya kutimiza kazi yoyote ya Ofisi ya Kamishna wa Ulinzi wa Data; na
 • kutekeleza mamlaka yoyote yaliyowekwa na sheria nyingine yoyote.

Ili kuendeleza malengo ya Sheria ya Kulinda Data, Ofisi ya Kamishna wa Ulinzi wa Data nchini Kenya inaweza kuunda ushirikiano na taasisi au mashirika mengine ndani na nje ya Kenya.

Kwa maelezo zaidi kuhusu Ofisi ya Kamishna wa Ulinzi wa Data, angalia Sheria ya Ulinzi wa Data.

Makala Zaidi