Ruka hadi Yaliyomo
AfroCave

Utaratibu wa Kutuma Maombi kwa Baraza la Kaunti

 • Mwandishi Gĩthĩnji
 • Imesasishwa:

Utaratibu wa kutuma maombi katika Baraza la Kaunti nchini Kenya umebainishwa katika Sheria ya (Utaratibu wa) Malalamiko kwa Mabaraza ya Kaunti. Sheria hiyo inatekeleza Kifungu cha 37 cha Katiba kuhusu haki ya kuwasilisha malalamiko katika Baraza la Kaunti.

Mwanachama wa umma, shirika la umma au shirika la kibinafsi anaweza kuandika ombi kwa Baraza la Kaunti akiliomba kuzingatia jambo lolote lililo chini ya mamlaka yake, ikijumuisha kutunga, kurekebisha au kubatilisha sheria yoyote.

Jedwali la YaliyomoOnyesha/Ficha

Fomu ya ombi kwa Baraza la Kaunti

Ombi kwa Baraza la Kaunti linapaswa kuwa katika fomu iliyoainishwa katika Ratiba ya Sheria ya (Utaratibu wa) Malalamiko kwa Mabaraza ya Kaunti na lazima–

 • iandikwe kwa mkono au kuchapishwa;
 • iwe kwa Kiingereza au Kiswahili;
 • iandikwe kwa lugha ya heshima, ya mapambo na ya isiyo na hasira;
 • isiwe na mabadiliko na miingiliano katika maandishi yake;
 • ielekezwe kwa Baraza la Kaunti;
 • ionyeshe mada yake kwa kila karatasi ikiwa ina zaidi ya karatasi moja;
 • ionyeshe ikiwa juhudi zozote zimefanywa ili suala hilo lishughulikiwe na chombo husika na kama kumekuwa na jibu lolote kutoka kwa chombo hicho au kama jibu limekuwa haliridhishi;
 • ionyeshe kama suala ambalo ombi linawasilishwa linasubiriwa mbele ya mahakama yoyote ya sheria au chombo kingine cha kikatiba au kisheria;
 • imalizie kwa sala iliyo wazi, ifaayo na yenye heshima, ikisoma lengo mahususi la mwombaji au waombaji kuhusu jambo linalohusiana nalo;
 • iwe na majina, anwani, nambari za kitambulisho na saini au alama ya kidole gumba cha mwombaji au kila mwombaji, ikiwa kuna zaidi ya mwombaji mmoja;
 • iwe tu na saini au maonyesho ya kidole gumba, jinsi itakavyokuwa, na anwani na nambari za kitambulisho zilizoandikwa moja kwa moja kwenye ombi na hazitabandikwa juu yake au kuhamishiwa kwake;
 • iwe na barua yoyote, hati za kiapo au hati zingine zilizoambatanishwa nayo;
 • ombi litiwe sahihi na mshiriki anayewasilisha, ikiwa ombi linawasilishwa na mshiriki wa Baraza la Kaunti kwa niaba ya mwombaji; na
 • itiwe sahihi na mwombaji, au ikiwa mwombaji hawezi kutia sahihi, na shahidi ambaye mbele yake mwombaji anapaswa kuweka alama kwenye ombi hilo.

Utaratibu wa kutuma maombi katika Baraza la Kaunti

Utaratibu wa kuwasilisha ombi kwa Baraza la Kaunti unapaswa kuwa kama ifuatavyo.

Ombi kwa Baraza la Kaunti linapaswa–

 • kuwasilishwa kwa karani husika wa Baraza la Kaunti na mlalamishi; au
 • kuwasilishwa na mwanachama wa Baraza la Kaunti kwa niaba ya mlalamishi, kwa idhini ya Spika wa Baraza la Kaunti.

Mwanachama wa Baraza la Kaunti hastahiki kuwasilisha ombi kwa niaba yake mwenyewe.

Karani anapaswa, ndani ya siku saba tangu tarehe ya kupokelewa kwa ombi hilo, apitie ombi hilo ili kuhakikisha kama ombi hilo linakidhi mahitaji katika mfumo wa ombi kwa Baraza la Kaunti.

Pale ambapo Karani anaona kwamba ombi halikidhi mahitaji, Karani anaweza kutoa maelekezo kama yalivyo muhimu ili kuhakikisha kwamba ombi hilo linarekebishwa ili kukidhi mahitaji.

Ombi halipaswi kukataliwa kwa sababu tu halijaelekezwa kwa Karani wa Baraza la Kaunti.

Kuzingatia ombi kwa Baraza la Kaunti

Karani anafaa kupeleka ombi hilo kwa Spika wa Baraza la Kaunti ili kuripoti katika Baraza la Kaunti ikiwa ataridhika kwamba ombi hilo linaafikia mahitaji yaliyobainishwa chini ya Sheria ya (Utaratibu wa) Malalamiko kwa Mabaraza ya Kaunti.

Ombi ambalo limeripotiwa katika Baraza la Kaunti chini ya Sheria ya (Utaratibu wa) Malalamiko kwa Mabaraza ya Kaunti linafaa kuzingatiwa kwa kufuata Kanuni za Kudumu za Baraza la Kaunti.

Kamati husika ya Baraza la Kaunti, inapozingatia ombi, inaweza–

 • kualika mwombaji kufafanua au kuwasilisha habari zaidi kama kamati itakavyoona inafaa; na
 • kutembelea eneo ikionekana inafaa kufanya hivyo.

Kamati husika ya Baraza la Kaunti inafaa kujibu mlalamishi kwa njia ya ripoti iliyoelekezwa kwa mlalamishi na kuwasilishwa katika Baraza la Kaunti na hakuna mjadala kuhusu ripoti unapaswa kuruhusiwa isipokuwa kwa mapendekezo ya mwenyekiti wa kamati na kwa idhini ya Spika wa Baraza la Kaunti.

Karani anafaa, kwa maandishi, kumjulisha mlalamishi kuhusu uamuzi wa Baraza la Kaunti ndani ya siku kumi na nne baada ya uamuzi wa kamati husika au Baraza.

Sajili ya maombi

Karani anapaswa kutunza na kudumisha sajili iliyo na rekodi ya malalamiko yote na hati zinazounga mkono, na maamuzi ya Baraza la Kaunti kuhusu malalamiko hayo. Sajili ya maombi inapaswa kupatikana kwa umma wakati wa saa za kazi.

Kwa maelezo zaidi kuhusu utaratibu wa kuwasilisha maombi kwa Baraza la Kaunti, ikijumuisha sampuli ya fomu ya ombi, tazama (Ratiba ya) Sheria ya (Utaratibu wa) Malalamiko kwa Mabaraza ya Kaunti.

Makala Zaidi