Ruka hadi Yaliyomo
Siasa

Haki ya Kupata Habari nchini Kenya

Kifungu cha 35 cha Katiba kinatoa haki ya kupata habari nchini Kenya. Kila mwananchi ana haki ya kupata habari ilizonazo Serikali na habari zozote alizonazo mtu mwingine na zinazohitajika ili kutekeleza au kulinda haki yoyote au uhuru wowote wa kimsingi.

Aidha, kila mtu ana haki ya kudai marekebisho au kubatilishwa kwa habari zozote za uongo au za kupotosha zinazomhusu mtu huyo. Serikali itachapisha na kutangaza habari yoyote inayoathiri taifa.

Sheria ya Upataji wa Habari inaimarisha sheria hii (ya Katiba) kuhusu haki ya kupata habari nchini Kenya. Kwa mujibu wa Sheria ya Upataji wa Habari, haki ya kila raia kupata habari haiathiriwi na sababu yoyote anayotoa mtu kutafuta ufikiaji au imani ya shirika la umma kuhusu ni sababu gani za mtu huyo kutafuta ufikiaji.

Upataji wa habari unaoshikiliwa na shirika la umma au shirika la kibinafsi utatolewa kwa haraka kwa gharama inayofaa.

Jedwali la YaliyomoOnyesha/Ficha

Haki ya kupata habari nchini Kenya

Sehemu ya 5 ya Sheria ya Upataji wa Habari inabainisha ufichuzi wa habari na mashirika ya umma ili kuimarisha haki ya kupata habari nchini Kenya. Kwa mujibu wa Sehemu ya 6 ya sheria kuhusu ukomo wa haki ya kupata habari, taasisi ya umma itafanya ifuatavyo–

 • kurahisisha upatikanaji wa habari zinazoshikiliwa na chombo hicho na habari ambazo zinaweza kujumuisha–
  • maelezo ya shirika, kazi na majukumu;
  • mamlaka na majukumu ya maafisa na wafanyikazi wake;
  • utaratibu unaofuatwa katika mchakato wa kufanya maamuzi, ikijumuisha njia za usimamizi na uwajibikaji;
  • viwango vya mishahara ya maafisa wake kwa daraja;
  • kanuni zilizowekwa na chombo hicho kwa ajili ya utekelezaji wa kazi zake;
  • miongozo inayotumiwa na chombo hicho katika shughuli zake na umma au mashirika ya ushirika, ikijumuisha sheria, kanuni, maagizo, miongozo na rekodi zinazoshikiliwa na chombo hicho au chini ya udhibiti wake au zinazotumiwa na wafanyikazi wake kutekeleza majukumu yake; na
  • mwongozo unaotosha kumwezesha mtu yeyote anayetaka kutuma maombi ya habari chini ya Sheria ya Upataji wa Habari ili kutambua aina za habari zinazoshikiliwa na chombo hicho, mada ambazo zinahusiana nazo, na eneo la faharisi zozote kukaguliwa na mtu yeyote;
 • katika mwaka unaoanza Januari ya kwanza ijayo kufuatia uchapishaji wa kwanza wa habari hapo juu, na katika kila mwaka unaofuata, chombo hicho kitachapisha kauli za kusasisha habari iliyo katika kauli iliyotangulia au kauli zilizochapishwa hapo juu;
 • kabla ya kuanza mradi wowote au kutunga sera, mpango, programu au sheria yoyote, chombo kitachapisha au kuwasiliana na umma kwa ujumla au kwa watu ambao wanaweza kuathiriwa na jambo hilo haswa, ukweli unaopatikana kwa taasisi au ambayo huluki ina ufikiaji unaofaa na ambayo inaamini inapaswa kujulikana kwao kwa maslahi ya haki asilia na kukuza kanuni za kidemokrasia; zaidi ya hayo, kuchapisha mambo yote muhimu wakati wa kuunda sera muhimu au kutangaza maamuzi ambayo yanaathiri umma;
 • kutoa kwa mtu yeyote sababu za uamuzi wowote uliochukuliwa na chombo kuhusu mtu huyo;
 • baada ya kutia sahihi mkataba wowote, chombo kitachapisha kwenye tovuti yake au kupitia vyombo vingine vya habari vinavyofaa maelezo yafuatayo kuhusiana na mkataba ulioingiwa–
 • kazi za umma, bidhaa zinazopatikana au kukodishwa, na huduma iliyopewa kandarasi, ikijumuisha michoro yoyote, wigo wa huduma na masharti ya rejea;
 • jumla ya mkataba;
 • jina la mtoa huduma, mkandarasi au mtu binafsi ambaye mkataba umepewa; na
 • muda ambao mkataba utakamilika.

Habari lazima isambazwe huku tukikumbuka hitaji la kuwafikia watu wenye ulemavu, gharama, lugha ya kienyeji, na njia bora zaidi ya mawasiliano katika eneo hilo. Taarifa lazima ipatikane kwa urahisi na bila malipo au ya gharama nafuu, kulingana na vyombo vya habari vinavyotumika.

Kwa uchache, nyenzo na habari zilizotajwa hapo juu zitapatikana–

 • kwa ukaguzi na mtu yeyote bila malipo;
 • kwa kutoa nakala kwa mtu yeyote kwa ombi ambalo malipo ya kuridhisha ya kulipia gharama za kunakili na kuzisambaza zinaweza kufanywa; na
 • kwenye mtandao, mradi vifaa vinashikiliwa na mamlaka katika fomu ya elektroniki.

Kwa habari zaidi kuhusu haki ya kupata habari nchini Kenya, angalia Sheria ya Upataji wa Habari.