Ruka hadi Yaliyomo
Siasa

Wajibu wa Karani wa Kura nchini Kenya

Jukumu kubwa la Karani wa Kura nchini Kenya ni kuhakikisha uchaguzi unafanyika vizuri katika kituo cha kupigia kura kama alivyopangiwa na Afisa Msimamizi wa kituo cha kupiga kura.

Karani wa Kura ndiye msimamizi wa uchaguzi katika kituo cha kupigia kura nchini Kenya. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka huajiri Makarani wa Kura kwa muda mfupi wakati wa uchaguzi.

Karani wa Kura anawajibika kwa Afisa Msimamizi katika utendaji wa kazi yake. Karani wa Kura anaweza kutekeleza kazi nyingine yoyote atakayopangiwa na Msimamizi wa Uchaguzi katika kituo cha kujumlisha kura.

Jedwali la YaliyomoOnyesha/Ficha

Wajibu wa Karani wa Kura

Jukumu la Karani wa Kura nchini Kenya ni kama ifuatavyo;

 • hutayarisha kituo cha kupigia kura kwa siku ya kupiga kura. Karani –
  • huweka mipaka ya kituo cha kupigia kura;
  • hunahakikisha mahali pa kupigia kura ni safi na nadhifu; na
  • huweka vibanda vya kupigia kura.
 • huthibitisha jina la mpiga kura na kitambulisho (na nambari ya kadi ya mpiga kura) katika orodha ya wapigakura;
 • humtambua mpiga kura kielektroniki. Hii inahusisha kukagua na kuweka alama kwenye orodha ya wapiga kura;
 • husambaza karatasi za kupigia kura kwa wapiga kura;
 • huwaweka alama wapiga kura kuonyesha kwamba wamepiga kura;
 • huhakikisha usalama wa nyenzo za uchaguzi chini ya ulinzi wao;
 • husimamia foleni na kuwaelekeza wapiga kura kwenye vituo husika vya kupigia kura.
 • huweka alama, arifa za kisheria, na maagizo ya wapiga kura, na kuhakikisha kuwa yanaonekana;
 • huhakikisha kwamba wapiga kura wanapiga kura kwa siri na kuweka karatasi zao kwenye sanduku (sahihi) la kura.
 • hutekeleza majukumu mengine yoyote ya kituo cha kupigia kura atakayopangiwa na Afisa Msimamizi.

Sifa za Karani wa Kura

Sifa za kuwa Karani wa Kura nchini Kenya ni pamoja na zifuatazo:

 • lazima awe na alama ya jumla ya C- na zaidi katika mtihani wa kitaifa wa shule ya upili;
 • lazima awe na tabia nzuri na asiye na upendeleo;
 • lazima apatikane katika kipindi chote cha uchaguzi;
 • lazima awe na uwezo mzuri kwa mawasiliano;
 • lazima awe na taaluma na adabu wakati wa kutangamana na wapiga kura;
 • lazima awe mkaazi wa Kata ambayo kituo cha kupigia kura anachoomba kazi kipo.