Ruka hadi Yaliyomo
AfroCave

Majukumu ya Mamlaka ya Ushuru ya Kenya (KRA)

 • Mwandishi Gĩthĩnji
 • Imesasishwa:

Jukumu kuu la Mamlaka ya Ushuru ya Kenya ni kukusanya mapato kwa niaba ya serikali ya Kenya. Mamlaka ya Ushuru ya Kenya ilianzishwa na Sheria ya Bunge inayojulikana kama Sheria ya Mamlaka ya Ushuru ya Kenya (Sura ya 469 ya Sheria za Kenya).

Mamlaka ya Ushuru ni asasi shirikishi iliyo na msururu wa urithi na muhuri wake na inapaswa, kwa mujibu wa Sheria ya Mamlaka ya Ushuru, kuwa na uwezo katika jina lake la kiushirika la–

 • kushitaki na kushtakiwa:
 • kuchukua, kununua au vinginevyo kupata, kushikilia, kutoza au au kuondoa mali inayohamishika na isiyohamishika;
 • kukopa au kukopesha pesa;
 • kufanya au kutekeleza mambo mengine yote au vitendo kwa ajili ya kuendeleza masharti ya Sheria ya Mamlaka ya Ushuru, ambayo yanaweza kufanywa kihalali au kufanywa na shirika la shirika.
Jedwali la YaliyomoOnyesha/Ficha

majukumu ya Mamlaka ya Ushuru ya Kenya

Jukumu kuu na kazi za Mamlaka ya Ushuru ya Kenya ni–

 • kutathmini, kukusanya na kuhesabu mapato yote kwa mujibu wa sheria zilizoandikwa na masharti maalum ya sheria zilizoandikwa.
 • kushauri serikali juu ya maswala yanayohusiana na usimamizi, na ukusanyaji wa mapato chini ya sheria zilizoandikwa au masharti maalum ya sheria zilizoandikwa.
 • kutekeleza majukumu mengine yanayohusiana na mapato kama Waziri (au Katibu wa Baraza la Mawaziri) anayesimamia maswala yanayohusiana na fedha atakavyoelekeza.

Muundo wa Mamlaka ya Ushuru ya Kenya

Muundo wa Mamlaka yaUshuru ya Kenya unajumuisha–

 • Bodi ya Wakurugenzi, inayojumuisha wataalam wa sekta ya umma na ya kibinafsi, ambao hufanya maamuzi ya sera kutekelezwa na Usimamizi wa Mamlaka ya Ushuru,
 • Mwenyekiti wa Bodi ambaye ameteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya,
 • Mtendaji Mkuu wa Mamlaka ambaye ni Kamishna Mkuu aliyeteuliwa na Waziri wa Fedha, na
 • Makamishna tofauti wanaoongoza idara tofauti za Mamlaka ya Ushuru.

Kwa habari zaidi kuhusu Mamlaka ya Ushuru ya Kenya, ikiwa ni pamoja na usimamizi na uongozi wake, tazama Sheria ya Mamlaka ya Mapato ya Kenya au tembelea tovuti yao.

Makala Zaidi