Ruka hadi Yaliyomo
AfroCave

Wajibu na Madaraka ya Mamlaka ya Bandari ya Kenya

 • Mwandishi Gĩthĩnji
 • Imesasishwa:

Jukumu la Mamlaka ya Bandari ya Kenya ni kusimamia na kuendesha Bandari ya Mombasa na bandari zote zilizoratibiwa katika ufuo wa Kenya ambazo ni pamoja na Lamu, Malindi, Kilifi, Mtwapa, Kiunga, Shimoni, Funzi na Vanga.

Aidha, Mamlaka hii inasimamia njia za Maji ya Ndani na Bohari za Kontena za Ndani huko Embakasi, Eldoret na Kisumu. Sheria ya Mamlaka ya Viwanja vya Ndege ya Kenya inaanzisha Mamlaka ya Bandari ya Kenya.

Mamlaka ya Bandari ya Kenya ni asasi shirikishi iliyo na msururu wa urithi na muhuri wake. Inapaswa kuwa na mamlaka ya kushtaki na kushtakiwa kwa jina la shirika lake na kupata, kushikilia na kutupa mali inayohamishika na isiyohamishika kwa ajili ya Mamlaka.

Makao makuu ya Mamlaka ya Bandari ya Kenya yanapaswa kuwa Mombasa.

Jedwali la YaliyomoOnyesha/Ficha

Mamlaka ya Mamlaka ya Bandari ya Kenya

Kama chombo cha kisheria, mamlaka ya Mamlaka ya Bandari ya Kenya ni–

 • kudumisha, kuendesha, kuboresha na kudhibiti bandari zilizoainishwa katika Ratiba ya Pili ya Sheria ya Mamlaka ya Bandari ya Kenya;
 • kujenga, kuendesha na kudumisha vinara na visaidizi vingine vya urambazaji;
 • kujenga bandari mpya;
 • kufanya biashara ya upakiaji au upakuaji wa meli, kumiliki au kudhibiti bandari au kuendesha njiti au mashua.
 • kufanya kazi kama maghala na kuhifadhi vitu, iwe vimeshughulikiwa au vitashughulikiwa kama mizigo au kupitishwa na Mamlaka ya Bandari ya Kenya;
 • kufanya kazi kama wasafirishaji wa bidhaa au abiria kwa njia ya nchi kavu au baharini, kwa kadiri itakavyoamuliwa na Waziri (anayesimamia masuala yanayohusu bandari);
 • kusafirisha bidhaa kwa niaba ya watu wengine mahali popote iwe ndani ya Kenya au kwingineko;
 • kutoa huduma au vifaa kwa watu wanaotumia huduma zinazofanywa au vifaa vinavyotolewa na Mamlaka kama inavyoonekana kwa Bodi kuwa muhimu au kuhitajika.

Mamlaka yaliyotolewa hapo juu yanafaa kujumuisha mamlaka yote ambayo ni muhimu au ya manufaa na yanafaa kwa Mamlaka ya Bandari ya Kenya, kwa kuzingatia Sheria ya Mamlaka ya Bandari ya Kenya, na hasa, bila kuathiri upeo wa yaliyotangulia, yanapaswa kujumuisha mamlaka ya–

 • kujenga kivuko, gati, hatua ya kutua, barabara, daraja, jengo au kazi nyingine yoyote muhimu au zinazohitajika kwa Mamlaka;
 • kusafisha, kuimarisha, kuboresha, au kubadilisha bandari yoyote au njia zake;
 • kutoa na kutumia, ndani ya bandari na mahali pengine, meli–
  • kwa kitendo, huduma au malipo kwa kuvuta (towage), ulinzi, au uokoaji wa maisha au mali;
  • kwa usafirishaji wa bidhaa na abiria;
 • kuteua, kutoa leseni na kusimamia marubani;
 • Kudhibiti ujenzi na matumizi ya nguzo katika bandari yoyote au njia zake;
 • kuendesha treni na usafiri wa barabara;
 • kufanya shughuli zozote za Mamlaka zinazohitajika au kuhitajika, na kuwa wakala wa Serikali katika utekelezaji wa kazi zilizokubaliwa;
 • kupata, kujenga, kutengeneza, kudumisha, au kukarabati mitambo yoyote ya maji au mtambo wa kuzalisha umeme au kazi nyingine yoyote, mtambo au kifaa muhimu au kinachohitajika kwa ajili ya usambazaji au usambazaji wa maji au nishati ya umeme kwa mtu yeyote;
 • kuamua, kuweka, na kutoza viwango, nauli, tozo, ada, au ada kwa ajili ya huduma yoyote inayofanywa na Mamlaka au kwa matumizi ya vifaa vyake na mtu yeyote, au kutoa leseni, kibali, au cheti kwa mtu yeyote;
 • kukataza au kudhibiti–
  • matumizi na mtu yeyote wa huduma zinazofanywa, au vifaa vinavyotolewa, na Mamlaka; au
  • Kuwepo kwa mtu yeyote, meli, gari, au bidhaa ndani ya bandari yoyote au katika eneo lolote linalokaliwa na Mamlaka;
 • kuuza, kuruhusu, au vinginevyo kuondoa mali yoyote, inayohamishika au isiyohamishika, ambayo Bodi inaamini kuwa haihitajiki kwa Mamlaka:
  Isipokuwa, hata hivyo, kwamba Mamlaka haipaswi kuuza, kuruhusu, au vinginevyo kuharibu jengo au ardhi yoyote iliyowekwa na Serikali isipokuwa kwa ridhaa ya na na, Serikali;
 • kutoa nyumba na malazi mengine kwa wafanyikazi;
 • kufanya kazi kama wakala wa mtu yeyote anayejishughulisha na utendakazi wa huduma au utoaji wa vifaa sawa au vinavyosaidia zile zinazotekelezwa au zinazotolewa na Mamlaka, iwe nchini Kenya au kwingineko;
 • kuingia makubaliano na mtu yeyote–
  • kwa usambazaji, ujenzi, utengenezaji, matengenezo au ukarabati na mtu huyo wa mali yoyote, inayohamishika au isiyohamishika, muhimu au inayohitajika kwa Mamlaka;
  • kwa ajili ya utendaji au utoaji wa mtu huyo wa huduma au vifaa vyovyote ambavyo Mamlaka inaweza kufanya au kutoa;
  • kwa ajili ya malipo, ukusanyaji, au mgawanyo wa nauli yoyote, viwango, ada, au risiti nyingine zinazotokana na utendaji au utoaji wa mtu huyo wa huduma au vifaa hivyo, na kufadhili au kusaidia katika kufadhili shughuli za mtu, iwe kupitia mkopo, umiliki wa hisa, hisa, au dhamana, uhakikisho wa riba, au uhifadhi wa hisa, au dhamana au vinginevyo;
 • kukubaliana na mtu yeyote anayefanya biashara kama mchukuzi wa abiria au bidhaa, iwe ndani ya Kenya au mahali pengine, kutoa huduma ya kubeba abiria au bidhaa na au kwa niaba ya Mamlaka na mtu huyo chini ya mkataba mmoja au kwa njia ya nauli au kiwango;
 • kumiliki hisa katika shirika lolote na kuanzisha au kupata shirika lolote tanzu; na
 • kuingia katika mpango wowote na Shirika la Reli la Kenya ambalo, kwa maoni ya Bodi, litakuza au kuhakikisha utoaji, au utoaji ulioboreshwa, wa huduma au vifaa vyovyote ambavyo wanaweza kutoa kivyake na bila kuathiri jumla yake yoyote. mpangilio au makubaliano yanaweza kujumuisha masharti yanayohusiana–
  • kwa matumizi na chama chochote cha vifaa au vifaa vinavyotunzwa na mwingine;
  • kwa kuajiriwa kwa muda kwa wafanyikazi wa chama kimoja na kingine kwa kuachishwa kazi au vinginevyo;
  • kwa malipo yaliyotolewa kuhusiana na matumizi ya huduma au kituo chochote ambacho mpangilio au makubaliano yanahusiana;
  • kwa ufadhili wa mradi wowote na pande zote mbili;
  • kufanya utafiti unaohusiana na huduma yoyote ya sasa au kituo kinachotolewa na chama chochote, pamoja na huduma au kituo chochote kinachozingatiwa; na
  • kwa muunganishi katika mpangilio au makubaliano na mtu mwingine yeyote.

Mamlaka hayo yanatumika tu kwa uwezo wa Mamlaka kama mamlaka ya kisheria na hayaidhinishi Mamlaka kupuuza sheria yoyote.

Kwa habari zaidi kuhusu Mamlaka ya Bandari ya Kenya, tazama Sheria ya Mamlaka ya Bandari ya Kenya au utembelee tovuti yao.

Makala Zaidi