Ruka hadi Yaliyomo
AfroCave

Mamlaka ya Mahakama ya Madai Madogo nchini Kenya

 • Mwandishi Gĩthĩnji
 • Imesasishwa:

Sheria ya Mahakama ya Madai Madogo ilianzisha Mahakama ya Madai Madogo nchini Kenya kama mahakama ndogo chini ya Kifungu cha 169(1)(d) cha Katiba.

Kulingana na Kifungu cha 6(3) cha Katiba, Jaji Mkuu lazima ateue kituo chochote cha Mahakama kuwa Mahakama ya Madai Madogo, kwa kuchapisha notisi katika Gazeti la Serikali, yenye mamlaka ya kijiografia kama inavyoweza kuamuliwa.

Bila kujali aya iliyotangulia, kaunti ndogo au vitengo vingine vya ugatuaji vinaweza kuwa msingi wa mamlaka ya kijiografia kufuatia Kifungu cha 6(3) cha Katiba.

Jedwali la YaliyomoOnyesha/Ficha

Muundo wa Mahakama ya Madai Madogo

Mwamuzi ataongoza Mahakama ya Madai Madogo. Mtu binafsi anastahili kuhudumu kama mwamuzi iwapo atatimiza mahitaji yafuatayo–

 • ni wakili wa Mahakama Kuu ya Kenya; na
 • ana uzoefu wa angalau miaka mitatu katika uwanja wa sheria.

Kwa mujibu wa Ibara ya 172(1) ya Katiba, Tume Huduma za Mahakama itateua waamuzi, wasajili, na maofisa wengine wengi wa Mahakama za Madai Madogo kama inavyotakiwa ili Mahakama itimize kikamilifu mamlaka yake.

Bila kuathiri aya iliyotangulia, Jaji Mkuu anaweza kumteua afisa yeyote wa mahakama kuhudumu kama Mwamuzi katika mashauri yoyote chini ya Sheria ya Mahakama ya Madai Madogo.

Mwamuzi au afisa yeyote aliyeteuliwa atahudumu kwa masharti yaliyotolewa katika hati ya uteuzi.

Mwamuzi anaweza kuhudumu kwa muda au kwa muda wote.

Mamlaka ya Mahakama ya Madai Madogo

Jaji Mkuu ataamua mipaka ya ndani ya mamlaka ya Mahakama ya Madai Madogo na kuitangaza kwenye Gazeti la Serikali.

Wakati wa kuamua mamlaka ya eneo la Mahakama, Jaji Mkuu lazima ahakikishe kwamba Mahakama kama hizo zinapatikana katika kila kaunti ndogo na, hatimaye, katika vitengo vingine vilivyogatuliwa vya utoaji wa huduma za mahakama.

Kwa kuzingatia Sheria ya Mahakama ya Madai Madogo, Kanuni1 na sheria nyingine yoyote, Mahakama ya Madai Madogo ina mamlaka ya kuamua madai yoyote ya kiraia yanayohusiana na–

 • mkataba wa uuzaji na usambazaji wa bidhaa au huduma;
 • mkataba unaohusiana na pesa zilizoshikiliwa na kupokelewa; 
 • dhima ya upotevu wa hasara au uharibifu wa mali, na pia kwa utoaji au urejeshaji wa mali inayohamishika;
 • fidia kwa majeraha ya kibinafsi; na
 • set-off2 na dai la kupinga chini ya mkataba wowote.

Mahakama ya Madai Madogo inaweza kutumia mamlaka yoyote ya ziada ya kiraia ambayo sheria nyingine yoyote iliyoandikwa inaweza kutoa bila kuathiri jumla ya masharti ya mamlaka yaliyotajwa hapo awali.

Mamlaka ya kifedha ya Mahakama ya Madai Madogo yatakuwa shilingi milioni moja. Hata hivyo, Jaji Mkuu anaweza kuamua mamlaka yoyote ya ziada ya kifedha ya Mahakama kwa notisi katika Gazeti la Serikali bila kuathiri kifungu hiki.

Kwa maelezo zaidi kuhusu mamlaka ya Mahakama ya Madai Madogo nchini Kenya, angalia Sheria ya Mahakama ya Madai Madogo.


 1. Sehemu ya 50 ya Sheria ya Mahakama Ndogo. ↩︎

 2. Kitu ambacho kinapunguza au kufidia kitu kingine;
  Dai la kupinga ambalo linapunguza au kutoa kiasi kinachodaiwa na mlalamishi. ↩︎

Makala Zaidi